หมายความว่าอย่างไรที่ว่า Windows ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

หมายความว่าอย่างไรที่ว่า Windows ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

Windows รุ่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะไม่ได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์จาก Windows Update อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยที่สามารถช่วยปกป้องพีซีของคุณจากไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ Windows Update ยังติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ Windows อันได้แก่ โปรแกรมควบคุมใหม่ๆ สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

วันที่หยุดการสนับสนุน

เราหยุดการสนับสนุนสำหรับพีซีที่ใช้ Windows XP และ Windows Vista ที่ไม่มี Service Pack รุ่นล่าสุด ในวันที่ดังต่อไปนี้

การสนับสนุน Windows XP สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 8 เมษายน 2014 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การสนับสนุน Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

การสนับสนุน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป คุณจะต้องติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 (SP2)

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista ที่ไม่มี Service Pack ใดๆ สิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน 2010 เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป คุณจะต้องติดตั้ง Windows Vista SP2

หาก Windows รุ่นที่คุณใช้ยังคงได้รับการสนับสนุน คุณควรติดตั้ง อัปเดตหรือ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Service Pack และอัปเดตผ่านทาง Windows Update

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows Update ในWindows Vista โปรดดู ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows Update ในWindows 7 โปรดดู ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/help/what-does-end-of-support-mean


No Comments so far.

Leave a Reply